Home > Ik wil hulp > Voor mijzelf

Natuurlijk kunnen wij helpen

 

Niemand hoeft honger te hebben. Maar hulp van VLA is niet vrijblijvend. Onze hulp heeft een tijdelijk karakter met een verplicht hulpverleningstraject. In de regel nemen we na zo’n 6 maanden weer afscheid van elkaar.

 

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning van VLA is het noodzakelijk dat u een hulpverlener toegewezen heeft gekregen. Deze hulpverlener doet de aanvraag via een aanvraagformulier. In principe geeft dat voldoende informatie om uw budget te kunnen bepalen.  

 Lees verder