Home > Over VLA > Nieuws > Pijlers van VLA (2)Pijlers van VLA (2)

Je zou kunnen zeggen dat het fundament van het concept VLA rust op vijf pijlers: 1 Gratis verstrekking van levensmiddelen en goederen; 2 Financieel herstel met behulp van hulpverleners; 3 Weerbaarheidstraining via gratis advies en cursussen; 4 Re-integratie en dagbesteding mogelijk maken en 5 het onderhouden van een omvangrijke kring Vrienden van VLA.

 

 

Deze keer richten we de blik op het Financieel herstel.

 

Je kunt alleen klant zijn bij VLA als je financieel aan de grond zit. Dat wil zeggen dat zelfs voor het dagelijkse eten onvoldoende geld beschikbaar is. Mensen kunnen door allerlei oorzaken in die omstandigheden terecht komen. Onze ervaring is: het kan haast iedereen overkomen, in een paar maanden tijd. In zulke barre omstandigheden is noodhulp nodig, en dat leveren we dus ook. Maar alleen in combinatie met een op maat gesneden hulptraject onder leiding van een professionele hulpverlener.

 

In feite is er maar één doel, van al die hulptrajecten, hoe divers ze ook in de uitwerking kunnen zijn: zorgen dat de klant weer financieel op eigen benen kan staan. VLA wil namelijk niet alleen de nood lenigen, maar structureel een verschil maken. En dat lukt fantastisch: de meeste klanten zijn in een half jaar weer weg, omdat ze het weer zelf kunnen rooien. En ex-klanten zien we meestal geen tweede keer. Of het moet zijn dat ze zich melden als vrijwilliger, wetend hoe waardevol en hoe omvangrijk het werk van VLA is.