Voedselloket Almere | Met mijn kerk
 

Home > Ik wil helpen > Met mijn kerk

Kerken de bodem onder het bestaan van VLA

 

Het VoedselLoket Almere is opgericht door de gezamenlijke kerken in Almere
om geïnspireerd vanuit de Bijbel Iets te doen aan de nood in onze stad
Want wij geloven in mensen
Wij geloven dat mensen pas volwaardig mens zijn als ze volledig mee kunnen doen in onze samenleving
Wij geloven dat mensen die financieel en sociaal niet mee kunnen komen recht hebben op een kans tot herstel
Wij geloven dat hun problemen met goede begeleiding en ondersteuning binnen een jaar op te lossen zijn. Sterker nog dat weten wij uit 12,5 jaar ervaring
Wij geloven in samenwerking, want als wij samen deze mensen ondersteunen gebeuren er wonderen
Wij geloven in delen maar niet in het delen om het delen
Wij geloven dat een mens pas mens is als hij of zij een bijdrage levert aan onze stad en zich waardevol voelt
Wij geloven dat overschotten en verspilling schande zijn en voorkomen moeten worden
Wij vinden dat iedereen die dat nodig heeft bij het Voedselloket terecht moet kunnen komen
Wij willen af van strenge toegangscriteria en toe naar een breed aanbod
Want wij geloven  dat iedereen volwaardig kan meedoen in onze stad
Dat willen we met elkaar bereiken dus ook samen met u

 

Sinds de oprichting van VLA zijn een aantal kerken in Almere nauw betrokken bij VLA. Met dankbaarheid mogen wij constateren dat op verschillende manier uiting wordt geven aan de die betrokkenheid. 


 

 • Het werk van VLA wordt onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht in kerkblad of kerkdienst (VLA kan zorgen voor input)
   

 • Er wordt voorbede gedaan
   

 • Er wordt meegeholpen met wijken, kringen of door individuele gemeente leden tijdens supermarktacties (meldt u hier aan)
   

 • Er zijn kerkleden actief als vrijwilliger bij VLA  (onze vacatures)
   

 • Er wordt regelmatig tijdens kerkdiensten gecollecteerd voor VLA (wij kunnen zorgen voor een passende powerpoint of presentatie)
   

 • Er worden inzamelingsacties gehouden (wij denken mee over de invulling)

Als VLA zijn wij in grote mate afhankelijk van de donaties. Wij laten in al onze uitingen zien dat de kerken in Almere de bodem onder VLA zijn. Zonder de kerken zouden wij draagvlak missen.

Elke kerk geeft op eigen wijze invulling geeft aan de betrokkenheid bij VLA. Daar zijn wij blij mee maar tegelijk is het voor ons niet altijd even duidelijk hoe wij u als indivuldee kerk het beste kunnen benaderen. Wij willen namelijk graag meedenken en meehelpen om het werk van VLA op de juiste manier onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden.
Graag willen wij bij u langs komen om met u te bespreken hoe u als kerk bezig bent en hoe wij die samenwerking kunnen optimaliseren. U kunt hier een afspraak maken.

 

Organiseer een collecte

Het meest geholpen is VLA door een structurele ondersteuning van kerken door een vaste plek te krijgen op het collecterooster. VLA is daarmee gegarandeert van inkomsten en kan hier in haar planning rekening mee houden.
Ligt uw collecterooster voor dit jaar al vast?  Dan stellen wij het heel erg op prijs dat u naast uw vaste doelen één of meerdere collecten organiseert voor het VoedselLoket.

 

Houd een levensmiddeleninzamelingsactie

Houd een levensmiddelenactie, bijvoorbeeld op biddag in maart en de dankdag/oogstdienst in november. De medewerkers van VLA kunnen helpen met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door het aanleveren en ophalen van kratten, een lijst met producten te geven, een inspirerende tekst te schrijven voor de kerkpost of het kerkblad, een powerpoint voor de dienst of zelfs door langs te komen in de dienst en een uitleg te geven over het werk van VLA.

Doe met een groep leden mee met de grote supermarktacties 

Het VoedselLoket doet een dringend beroep op u en uw gemeenteleden om tijdens één van de de komende supermarkacties in actie te komen als vrijwilliger bij supermarkten. Het kost slechts tweeënhalf uur. Maar u bewijst de klanten van VLA daarmee een hele grote dienst. 

De opbrengst van de supermarkt acties komt rechtstreeks in de schappen van de VLA supermarkt. Hier mogen al die Almeerders die zelf niet genoeg geld hebben, gratis hun basisboodschappen halen.

De supermarktacties zijn ontzettend belangrijk voor VLA. Zeker in de maand december. We hebben dan ruim 700 vrijwilligers nodig! 

Maar als we genoeg vrijwilligers hebben kunnen we daarmee genoeg boodschappen ophalen om 500 gezinnen (2000 personen) 2 maanden te voorzien van basislevensmiddelen. 

Helpt u mee de actie onder de aandacht te brengen of door u zelf in te zetten of mensen te mobiliseren?

 

Meer informatie?

Hebt u hulp nodig bij de voorbereidingen? Neem dan contact op met VLA. 
Dit kan via projecten of bel (036) 750 50 85

Download hier het stappenplan inzamelingactie kerken.

Klik hier voor de nieuwsbrief kerken

 

Nieuws van Kerk in Actie

De protestantse gemeente Almere is innovatief in haar armoedebestrijding. Zij werkt via het zogenaamde ‘voedsel – voor zorgprincipe’. Als mensen bij het voedselloket aankloppen, vinden ze gelijk aansluiting in een netwerk van zorgaanbieders en andere sociale projecten. Lees meer

Foto's dankdag De Zuiderpoort