Voedselloket Almere | Voor mijn cliënt
 

Home > Ik wil hulp > Voor mijn cliënt

 

Gebundelde krachten met hulpverleners in Almere


Een van de speerpunten van het concept van het VoedselLoket Almere is de nauwe samenwerking met de diverse hulpverleningsinstanties binnen Almere. 


 
Samen met partijen als gezondheidscentra, maatschappelijk werkers en schuldsaneringsinstanties, zorgen wij ervoor dat onze klanten weer snel op eigen kracht verder kunnen. Dit hulptraject is verplicht. Gezamenlijk wordt bepaald wie, op basis van persoonlijke situatie, op korte termjn voor hulp in aanmerking komt en wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Via wekelijkse updates tussen VLA en de hulpverlenersinstanties worden de klanten in het verbetertraject gevolgd. 

 

Door deze intensieve samenwerking zijn wij in staat snel te handelen. Een groot deel van de mensen zijn na circa een half jaar al zó geholpen, dat zij weer op eigen benen kunnen staan. Ruim 90% keert niet meer terug bij VLA.

 

 

 

 

 

 


Toelatingseisen en maandbudget

Als er aan leefgeld per maand minder overblijft dan onderstaand, komt uw cliënt in aanmerking voor onze hulp:
 

Basis (= 1e volwassene): € 170,00                                                                                    
Per extra volwassene: € 60,00 (personen van 18 jaar of ouder)
Per extra kind: € 50,00 (personen jonger dan 18 jaar)


 


Het maandbudget voor aankopen in VLA Supermarkt is als volgt:
 

Basis (= 1e volwassene): € 40,00                                                                                          
Per extra volwassene: € 15,00
Per extra kind tot 18 jaar: € 10,00


 

Aanmelden en voortgangsprocedure:

Hier leest u hoe uw uw cliënt kunt aanmelden

 

 

Voedselhulp aanvraag van klant

Rechtstreekse voedselhulp aanvragen van klanten spelen wij altijd door naar de officiële hulpverlenersinstantie. Aanvragen verlopen altijd via u. Meer informatie voor klanten

 

Huisregels 2017

Klik hier om de huisregels te bekijken

 Lees verder