Voedselloket Almere | Missie/doelstellingen
 

Home > Over VLA > Missie/doelstellingen

 De organisatie                                                                

Het VoedselLoket Almere is gestart in 2005 op initiatief van de MRKA (Maatschappelijke Relevante Kerken Almere) en het Rode Kruis afdeling Almere.

 

De missie

Het VoedselLoket Almere(VLA) heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking met professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten en ondertussen de mensen te ondersteunen met levensmiddelen, kleding, speelgoed en ondersteuning in de vorm van gratis aanbod en advies. 
 

Om onze doelstelling waar te maken heeft VLA de beschikking over een supermarkt waar cliënten hun basisboodschappen kunnen doen, een kledingwinkel voor kinderen en volwassenen en een voedseltuin waarop biologisch groente en fruit wordt verbouwd.

Het doel

Het doel van het VoedselLoket Almere is cliënten te ondersteunen om zo snel mogelijk weer volwaardig aan onze samenleving te kunnen meedoen. Tijdelijke ondersteuning met voedsel, kleding, speelgoed, meubels en witgoed (in samenwerking met de Protestantse Gemeente Almere) zijn in onze visie vooralsnog noodzakelijke middelen om via een professioneel hersteltraject tot dat doel te komen. 

 

Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. We verwachten dat cliënten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. We zijn er bijzonder trots op dat onze clienten gemiddeld na zo'n 6 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

 

Groei

Nadat we in 2012 zijn overgestapt naar onze nieuwe stijl van werken met de VLA Super aan de Ambachtsmark 71, hebben we in de loop van de jaren verder aan de uitvoering van dit concept kunnen schaven.De groei in behoefte zette helaas onverminderd en onvermijdbaar voort. Een groei die ons op alle terreinen voor problemen stelt en die we samen met onze vrijwilligers, de politiek, de Almeerse samenleving het hoofd willen bieden. Inmiddels zitten we al weer ruim 2 jaar in een mooi pand aan De Steiger 122 in Almere Haven.

 

VLA blijkt een effectief instrument ten dienste van de wezenlijke waarden van participatie en zelfredzaamheid en heeft daarmee maatschappelijk, economisch en politiek gewicht. VLA is op dit moment jammer genoeg nog steeds een onmisbare schakel in de Almeerse samenleving. 

Toekomst VLA

De eerste 10 jaar van het bestaan van VLA stond het perspectief van onze cliënten centraal. Dat blijft uiteraard zo, maar de komende jaren willen we ook graag onze aandacht richten op preventie en participatie. We zijn bezig met het uitwerken van plannen in die richting. Samen met onze netwerkpartners en externe ondersteuning.

Netwerk Sociale Supers

In Nederland bestaat een groot aantal voedselbanken met als doel het bestrijden van armoede.

In 2007 en 2012 zijn in Helmond en Almere mede dankzij de steun van het Skanfonds twee nieuwe initiatieven ontstaan die armoede op een meer eigentijdse manier willen verminderen, namelijk via winkels: sociale supers.
Het verschil zit met name in de visie op de positie van de klant, de bejegening, het aanbod via een winkel en de keuze voor een professionele bedrijfsleiding. Voor meer informatie klik hier.lan

 

Vrijwilligers en beroepskrachten/beloning:

De VLA is een stichting die – met uitzondering van de parttime betaalde directeur en de bedrijfsleider  – volledig door onbetaalde vrijwilligers wordt gerund. De vaste kern de medewerkers beslaat zo’n 150 mensen. Dit zijn de mensen in de winkel, in de magazijnen, van de bezorgdienst, op de administratie en de coördinatoren op kantoor.

Daarnaast heeft VLA een netwerk van ruim 600 vrijwilligers waar incidenteel een beroep op wordt gedaan. Gelukkig kan VLA ook altijd rekenen op scholieren en studenten die (maatschappelijke) stage lopen bij de stichting.

 

De directie wordt deels betaald voor het verrichte werk. De directeur werkt 7 uur per week volgens schaal 13 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk. De bedrijfsleider werkt 36 uur per week volgens schaal 4.

 

De arbeidsvoorwaarden en salariering vindt u hier.

 

De exacte kosten van de beroepskrachten treft u aan in het laatste jaarverslag klik hier. 

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Ruud Pet
Penningmeester Raymond Lozekoot
Secretaris Sandra van Rijnsbach
Lid Eric Vonk
Lid Jan Kees den Bakker