Voedselloket Almere | Onze afdelingen
 

Home > Over VLA > Onze afdelingen

 

De meerdere smaken van VLA

 

Het VoedselLoket Almere(VLA) heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking met professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten en ondertussen de mensen te ondersteunen met voedsel, basis supermarktartikelen, kleding, speelgoed en ondersteuning in de vorm van gratis aanbod en advies. 

 

Om onze doelstelling waar te maken heeft VLA de beschikking over een supermarkt waar cliënten hun basisboodschappen kunnen doen, een kledingwinkel voor kinderen en volwassenen en een voedseltuin waarop biologisch groente en fruit wordt verbouwd.

 

Het doel van het VoedselLoket Almere is cliënten te ondersteunen om zo snel mogelijk weer volwaardig aan onze samenleving te kunnen meedoen. Tijdelijke ondersteuning met voedsel, kleding, speelgoed en meubels en witgoed (in samenwerking met de Protestantse Gemeente Almere) zijn in onze visie vooralsnog noodzakelijke middelen om via een professioneel hersteltraject tot dat doel te komen. 

Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. We verwachten dat cliënten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. We zijn er bijzonder trots op dat onze clienten gemiddeld na zo'n 6 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

 

Groei

Nadat we in 2012 zijn overgestapt naar onze nieuwe stijl van werken met de VLA Supermarkt hebben we in de loop van de jaren verder aan de uitvoering van dit concept kunnen schaven.De groei in behoefte zette helaas onverminderd en onvermijdbaar voort. Een groei die ons op alle terreinen voor problemen stelt en die we samen met onze vrijwilligers, de politiek, de Almeerse samenleving het hoofd willen bieden.

 

VLA blijkt een effectief instrument ten dienste van de wezenlijke waarden van participatie en zelfredzaamheid en heeft daarmee maatschappelijk, economisch en politiek gewicht. VLA is op dit moment jammer genoeg nog steeds een onmisbare schakel in de Almeerse samenleving. 

 

Toekomst VLA

De eerste 10 jaar van het bestaan van VLA stond het perspectief van onze cliënten centraal. Dat blijft uiteraard zo, maar de komende jaren willen we ook graag onze aandacht richten op preventie en participatie. We zijn bezig met het uitwerken van plannen in die richting. Samen met onze netwerkpartners en externe ondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lees verder